Privacy policy

Welkom op de website van identityBuilding BV (maatschappelijk adres: Temselaan 100 A te 1853 Grimbergen – vestigingsadres: Kuilstraat 1 te 9420 Erondegem) geregistreerd met ondernemingsnummer 0718.600.051, hierna aangeduid als “idB”

Inleiding

Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en levenssfeer bij het gebruik van onze website. Deze verklaring wordt onderaan van een datum voorzien. Gelieve deze verklaring dan ook regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente maatregelen die door idB worden genomen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die idB aanbiedt aan de klanten en bezoekers van haar website.

Gebruik van onze website

Algemeen

Dankzij de transparantie doelstellingen van idB wordt een groot deel van de informatie op onze website beschikbaar gesteld zonder dat persoonlijke gegevens verstrekt moeten worden of abonnementen afgesloten. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij wel volgende gegevens:

De verschillende beveiligingsniveaus

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

idB gebruikt verschillende beveiligingsniveaus die afhankelijk zijn van de door haar aangeboden diensten en abonnementen. Afhankelijk van het niveau van gebruik en abonnement wordt een bepaald registratie niveau verreist. Veel van onze diensten op het laagste niveau vergen geen enkele registratie. Maar ook bij deze diensten kunnen nog een aantal gegevens worden geregistreerd, die voortvloeien uit het gebruik van cookies en server logging. Cookies laten ons toe het gebruik van onze website te analyseren en eventuele knelpunten te detecteren en te verbeteren. U kan ons beleid inzake het gebruik van cookies raadplegen voor meer details.

Sommige diensten worden verstrekt op een hoger beveiligingsniveau, wat inhoudt dat de gebruiker van deze diensten verzocht zal worden zich te registreren door bepaalde gegevens aan idB bekend te maken. Ten aanzien van deze gegevens zal idB de nodige maatregelen treffen om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer te zoveel mogelijk te waarborgen.

Contact

Voor alle vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, nodigen we u uit om contact op te nemen:

Deze privacyverklaring werd gedateerd op 01/03/2023 en sindsdien niet meer gewijzigd.

IP adres

Alle informatie die uw browser tijden het bezoek aan onze website doorstuurde.
Alle gegevens met betrekking tot onze webpagina’s die u geraadpleegd heeft.
Alle gegevens die u vrijwillig verstrekte (bv. naam, e-mail adres, telefoonnummer, zoektermen, registratiegegevens in onze formulieren, zoekwoorden om zogenaamde ‘alerts’ in te stellen,…

Deze informatie wordt gebruikt waar nodig:
– om uw vragen te beantwoorden en support te leveren
– om het gebruiksgemak en de bruikbaarheid van onze site te verbeteren
– om uw gebruik te meten en te kunnen verrekenen in de betaalde abonnementsplannen
– om u op de hoogte te houden van onze diensten en informatie producten

Indien er persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld conform de bepalingen van de wet betreffende de verwerking van de persoonsgegevens. Dit houdt in dat de persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het opgegeven doel, om informatie te verstrekken en transparantie voor bedrijfsgegevens te verhogen. idB verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door de bezoekers aan ons bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Op onze website zijn ook links geplaatst naar andere websites, waarop idB geen controle uitoefent. idB kan dan ook geen enkele garantie bieden over het privacybeleid van deze websites en aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkheid in dit verband. Wij adviseren dan ook kennis te nemen van het privacybeleid van de sites, die aan derden toebehoren.

Wettelijke bepalingen: finaliteit, proportionaliteit en recht op toegang en verbetering

De finaliteit van het verwerken van de gegevens bestaat erin informatie over ondernemingen te leveren aan onze klanten die met idB een overeenkomst hebben gesloten. In het kader van de proportionaliteit waakt idB erover dat de ingezamelde gegevens toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn, gelet op de finaliteit van de verwerking en transparantie doelstellingen zoals hierboven beschreven. idB streeft er steeds naar om een objectief ondernemingsbeeld te schetsen, rekening houdend met haar nauwkeurigheids- en transparantiebeginsel, wordt er steeds doorverwezen naar de authentieke informatiebron.

Elke natuurlijke persoon die zijn identiteit kan bewijzen conform de wetgeving in voege (zijnde het verzoek aan idB richten door een aangetekende brief te sturen met kopie van de identiteitskaart én zijn/haar ondernemingsnummer (aangezien onze databank het ondernemingsnummers als primaire identificatie sleutel gebruikt) heeft een recht tot inzage, alsook een recht op verbetering en dit in zoverre de verbetering overeenstemt met de officiële publicatie die op hem of haar betrekking heeft.