Disclaimer

Kort: Jouw persoonlijke gegevens worden niet bijgehouden in een datebase

Inleiding

Hieronder vind je de disclaimer van identityBuilding (hierna “identityBuilding”, “idB”, of “we”).
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert,
verspreidt – met uitzondering op delen via social media – of op een andere manier worden gebruikt of misbruikt.
Het hergebruiken van deze informatie mag alleen volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van identityBuidling is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken.
Het intellectuele eigendom berust bij identityBuilding.

Cookies

Omdat jouw gegevens als bezoeker van onze website niet worden bijgehouden is er geen
“cookies melding” bij het bezoeken van de website.

Onze contactgegevens